ធនាគារជាតិ បញ្ជាក់មុននេះបន្តិចថា កម្ពុជាមានទុនបម្រុងជាមាសសុទ្ធ ៣៦,៥តោន ទុកនៅស្វីស និងអង់គ្លេស

តាមសេចក្ដី​បញ្ជាក់​របស់​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា កម្ពុជា​មាន​ទុន​បម្រុង ១៩,៥​ប៊ីលាន​ដុល្ាលរ​អាមេរិក គិត​ត្រឹម​ចុង​ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ នេះ។ ចំណែក​មាស​សុទ្ធ មាន​ចំនួន ៣៦,៥​តោន ដែល​កំពុង​រក្សា​ទុក​នៅ​ស្វីស វិនិយោគ​នៅ​អង់គ្លេស និង​រក្សា​ទុក​នៅ​កម្ពុជា ១០​តោន។ ដើម្បី​បាន​ដឹង​ច្បាស់ សូម​អាន​សេចក្ដី​បញ្ជាក់​ខាង​ក្រោម៖

អត្ថបទគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀត

error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!