បំពាក់ឧបករណ៍តាមដានលើឥន្ទ្រី ២០ឆ្នាំក្រោយ វាបានអ ស់ជី វិត បើកផែនទីមើលគួរភ្ញាក់ផ្អើល

ដើម្បី​តាម​ដាន​ដំណើរ​របស់​សត្វ​ឥន្ទ្រី​មួយ​ក្បាល ក្រុម​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​ប្រទេស​រុស្ស៊ី បាន​បំពាក់​ឧបករណ៍ GPS (តាម​ដាន​ទីតាំង) ដោយ​មាន​ចំណុច​ចាប់​ផ្ដើម​ក្នុង​ប្រទេស​រុស្ស៊ី។ ២០​ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក ឥន្ទ្រី​នោះ បាន​បាត់​បង់​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត។ ចំណែក​អ្វី​ដែល​គេ​ទទួល​បាន​ពី GPS នោះ គឺ​ដឹង​ពី​ចម្ងាយ​ផ្លូវ​រាប់​សែន​គីឡូម៉ែត្រ ដែល​ឥន្ទ្រី​ហោះ​ហើយ​ទៅ​មក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ​បង្ហាញ​ពីការ​ហោះ​ហើរ​របស់​ឥន្ទ្រី​ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​ម្ភៃ​ឆ្នាំ​។ វា​មាន​ឧបករណ៍​តាមដាន​នៅ​ប្រទេស​រុស្ស៊ី​ហើយ​ទី​បំផុត​វា​បាន​ស្លា ប់​នៅ​ម្ភៃ​ឆ្នាំក្រោយ​មក​នៅ​ជ្រល​ង​ភ្នំ​Child ក្នុង​ប្រទេស​អា​រ៉ា​ប៊ីសា​អូឌីត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វា​បានធ្វើ​ដំណើរ​អស់​រយៈពេល​ជាង​ម្ភៃ​ឆ្នាំ​នៃ​ជីវិត​របស់​ខ្លួន​និង​ចម្ងាយ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ដំ​ណើ​រ​ឆ្លងកាត់​ប្រទេស​ជាច្រើន​។ អ្វី​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​ផងដែរ​នោះគឺវិធី​ដែល​វា​ជៀ​សវាង​ឆ្លង​សមុទ្រ​។ អ្នក​អាច​មើលឃើញ​យ៉ាងច្បាស់​ពី​កន្លែង​ដែល​វា​ត្រូវធ្វើ​ដំណើរតាម​ផ្លូវ​ឆ្ងាយ​បំ​ផុត​ដើម្បី​ហោះ​ហើរ​លើដី​បាន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បក្សី​ជាច្រើន​ប្រភេទ​បាន​ចំណាយ​ពេលពេញ​មួយជីវិត​របស់​ពួកគេ​ហោះ​ឆ្លង​សមុទ្រ​តែ​រឿង​ពិតប្រាកដ​មួយ​នោះ​គឺថា​ឥន្ទ្រី​នេះ​ពិតជា​បាន​ហើ​រវាង​សមុទ្រ​ក្នុង​រយៈ​ចំ​ងាយ​ដ៏​វែងឆ្ងាយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អត្ថបទគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀត

error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!