​នេះហើយរូងក្រោមដី វៀតណាម ធ្វើស ង្គ្រាមជាមួយបារាំង អាមេរិក ពិតជាប្លែកភ្នែក

​​​វៀតណាម​​​​​ជា​​​​​ដែន​​​​​ដី​​​​​មួយ​​​​​ទទួល​​​​​រង​​​​​សង្គ្រាម​​​​​យ៉ាង​​​​​ជោគ​​​​​ជាំ ជា​​​​​ពិសេស​​​​​ក្នុង​​​​​រយៈពេល​​​​​ជិត​​​​​មួយ​​​​​សតវត្ស​​​​​ចុង​​​​​ក្រោយ ដែល​​​​​បាន​​​​​បន្សល់​​​​​ទុក​​​​​​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​​​​ជា​​​​​ច្រើន​​​​​រាប់​​​​​មិន​​​​​អស់​​​។ ជាក់​​​​​ស្ដែង​​​​​ដូច​​​​​ជា​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី Cu Chi ដែល​​​​​បច្ចុប្បន្ន​​​​​ក្លាយ​​​​​ជា​​​​​រម​​​ណីយ​​​ដ្ឋា​​​ន​​​​​ទេសចរណ៍​​​​​ដ៏​​​​​ទាក់​​​​​ទាញ ហើយ​​​​​ជន​​​​​បរទេស​​​​​ជា​​​​​ច្រើន​​​​​សម្រុក​​​​​ទៅ​​​​​លេង​​​​​រាល់​​​​​ថ្ងៃ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី Cu Chi មាន​​​​​ចម្ងាយ​​​​​ប្រមាណ ៧០​​​គីឡូម៉ែត្រ ភាគ​​​​​ពាយ​​​ព្យ​​​​​ក្រុង​​​​​ហូ​​​ជី​​​មិញ ប្រទេស​​​​​វៀតណាម​​​។ ប្រព័ន្ធ​​​​​ផ្លូវ​​​​​សម្ងាត់​​​​​សម្រាប់​​​​​ធ្វើ​​​​​ស ង្គ្រាម​​​​​នេះ បង្កើត​​​​​ឡើង​​​​​ក្នុង​​​​​ច​​​ន្លោះ​​​​​ឆ្នាំ​​១៩៤៦-១៩៤៨ ជា​​​​​ពេល​​​​​ដែល​​​​​​វៀតណាម កំពុង​​​​​ជាប់​​​​​ដៃ​​​​​ប្រ យុទ្ធ​​​​​ប្រ ឆាំង​​​​​ការ​​​​​ឈ្លាន​​​​​ពា​​​ន​​​​​ពី​​​​​សំណាក់​​​​​ទាហាន​​​​​បារាំង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​ច្រើន​​​​​ជាន់​​​​​ថ្នាក់ ច្រើន​​​​​ប​ន្ទ​​​ប់ និង​​​​​រូង​​​​​​តូច​​​​​មួយ​​​​​ចំនួន​​​​​នៃ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី Cu Chi ត្រូវ​​​​​គេ​​​​​ជីក​​​​​រៀប​​​​​ចំ​​​​​ជា​​​​​ប្រព័ន្ធ​​​​​យ៉ាង​​​​​ល្អ ដើម្បី​​​​​ការពារ​​​​​ការ​​​​​លុក​​​​​លុយ​​​​​របស់​​​​​សត្រូវ​​​។ រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី Cu Chi អាច​​​​​ធន់​​​​​ជាមួយ​​​​​កម្លាំង​​​​​គ្រឿង​​​​​ផ្ទុះ និង​​​​​មាន​​​​​រ​​​ន្ធ​​​​​កំបាំង​​​​​ភ្នែក​​​​​ឲ្យ​​​​​ខ្យល់​​​​​ចេញ​​​​​ចូល​​​​​ទៅ​​​​​ខាង​​​​​ក្នុង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បណ្ដាញ​​​​​ផ្លូវ​​​​​ខ្វា​​​ត់​​​​​ខ្វែ​​​ង​​​​​លាត​​​​​សន្ធឹង​​​​​ក្នុង​​​​​ប្រវែង​​​​​​ប្រមាណ ២៥០​​​គីឡូម៉ែត្រ​​​​​ពី​​​​​ទ​​​ន្លេ​​​​​សៃ​​​ហ្គ​​​ន រហូត​​​​​ដល់​​​​​​ព្រំ​​​​​ដែន​​​​​ជាមួយ​​​​​ប្រទេស​​​​​កម្ពុជា​​​។ រូង​​​​​សម្ងាត់​​​​​មួយ​​​​​នេះ ត្រូវ​​​​​កម្លាំង​​​​​យោធា​​​​​វៀតណាម​​​​​ទុក​​​​​ជា​​​​​កន្លែង​​​​​រស់នៅ​​​​​លាក់​​​​​ភ្នែក​​​​​សត្រូវ ជា​​​​​កន្លែង​​​​​ជួប​​​​​ប្រជុំ ផ្ដល់​​​​​ការ​​​​​ជួយ​​​​​សង្គ្រោះ​​​​​បន្ទាន់​​​​​ដល់​​​​​​ទាហាន​​​​​រង​​​​​របួស និង​​​​​ផ្ទុក​​​​​អាវុធ​​​​​សម្រាប់​​​​​ធ្វើ​​​​​សង្គ្រាម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​មនុស្ស​​​​​ដែល​​​​​រស់​​​​​នៅ​​​​​ក្នុង​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី ភាគ​​​​​ច្រើន​​​​​មាន​​​​​ជំងឺ​​​​​ផ្សេង​​​​​ៗ ដោយ​​​​​សារ​​​​​កង្វះ​​​​​ព​​​ន្លឺ អាហារ សម្ភារៈ​​​​​ប្រើ​​​​​ប្រា​​​ស់ និង​​​​​លក្ខខណ្ឌ​​​​​អ​​​នា​​​ម័​​​យ​​​។ ក្រោយ​​​​​ចប់​​​​​សង្គ្រាម រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី Cu Chi បាន​​​​​ក្លាយ​​​​​ជា​​​​​តំបន់​​​​​ទេសចរណ៍​​​​​ដ៏​​​​​ទាក់​​​​​ទាញ​​​​​នៅ​​​​​វៀតណាម​​​។ មនុស្ស​​​​​ដែល​​​​​ទៅ​​​​​កម្សាន្ត​​​​​នៅ​​​​​ទី​​​នោះ បាន​​​​​ទទួល​​​​​បទ​​​​​ពិសោធន៍​​​​​ពិត​​​​​នៃ​​​​​ជីវិត​​​​​រស់នៅ​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​។​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី Cu Chi គឺជា​​​​​ទីតាំង​​​​​នៃ​​​​​យុទ្ធនាការ​​​​​យោធា​​​​​ជាច្រើន​​​​​ក្នុង​​​​​អំឡុង​​​​​ពេល​​​​​សង្គ្រាម​​​​​វៀតណាម និង​​​​​ជា​​​​​មូលដ្ឋាន​​​​​ប្រតិ​​​​​ប​​​​​តិ្ត​​​​​របស់​​​​​វៀត​​​​​កុង សម្រាប់​​​​​ការ​​​​​វាយលុក​​​​​នៅ​​​​​ឆ្នាំ 1968​​។ ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្នុង​​​​​ដី​​​​​ត្រូវ​​​​​បាន​​​​​ប្រើ​​​​​ដោយ​​​​​ពួក​​​​​វៀត​​​​​កុង​​​​​ជា​​​​​ចំណុច​​​​​លាក់ខ្លួន អំឡុង​​​​​ពេល​​​​​ប្រយុទ្ធ ​​​ព្រម​​​​​ទាំង​​​​​បម្រើ​​​​​ជា​​​​​ផ្លូវ​​​​​ទំ​​​​​នាក់​​​​​ទំ​​​​​ន​​​ង​​​​​និង​​​​​ផ្គ​​​ត់​​​​​ផ្គ​​​ង់​​​​​ម​​​​​ន្ទី​​​រ​​​​​ពេទ្យ ឃ្លាំង​​​​​ស្បៀងអាហារ​​​​​និង​​​​​អាវុធ​​​​​និង​​​​​ការ​​​​​រស់នៅ​​​​​សម្រាប់​​​​​យុទ្ធ​​​​​ជន​​​​​វៀ​​​​​ត​​​​​ណា​​​​​មខាង​​​​​ជើង​​​​​ជាច្រើន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រព័ន្ធ​​​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​​​មាន​​​​​សា​​​រៈ​​​​​សំ​​​​​ខាន់​​​​​ណាស់​​​​​ចំ​​​​​ពោះ​​​​​វៀ​​​​​ត​​​​​កុង​​​​​ក្នុង​​​​​ការតស៊ូ​​​​​របស់​​​​​ពួកគេ​​​​​ទៅ​​​​​នឹង​​​​​កងកម្លាំង​​​​​អា​​​​​មេ​​​​​រិ​​​​​ច​​​​​ហើយ​​​​​បាន​​​​​ជួយ​​​​​ទ​​​​​ប់ទ​​​​​ល់​​​​​នឹង​​​​​ការ​​​​​ខិត​​​​​ខំ​​​​​ប្រឹង​​​​​ប្រែ​​​ង​​​​​ផ្នែក​​​​​យោធា​​​​​ដែល​​​​​កំ​​​​​ពុង​​​​​កើនឡើង​​​​​របស់​​​​​អាមេរិក​​​​​។​​​ ទាហាន​​​​​អាមេរិក​​​​​បាន​​​​​ប្រើពាក្យ "Black Echo" ដើម្បី​​​​​ពិពណ៌នា​​​​​អំពី​​​​​លក្ខខណ្ឌ​​​​​នៅក្នុង​​​​​រូង Cu Chi​​។ ចំពោះ​​​​​វៀត​​​​​កុង​​​ ជីវិត​​​​​នៅ​​​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្នុង​​​​​ដី​​​​​ពិបាក​​​​​ណាស់​​​​​។ ខ្យល់ ​​​អាហារ​​​ និង​​​​​ទឹក​​​ មាន​​​​​កង្វះខាត​​​​​ហើយ​​​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្នុង​​​​​ដី​​​​​ត្រូវ​​​​​បាន​​​​​លុក​​​​​លុយ​​​​​​ដោយ​​​​​ស្រមោច​​​, ស្អូច​​​, ខ្យា​​​​​ដំរី​​, សត្វ​​​​​ពីង​​​ពាង​​​​​និង​​​​​កណ្ដុរ​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​ភាគច្រើន​​​​​​ទាហាន​​​​​នឹង​​​​​ចំណាយពេល​​​​​មួយថ្ងៃ​​​​​នៅ​​​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​​ដី​​​​​ធ្វើការ ​​​ឬ​​​​​សម្រាក​​​ ហើយ​​​​​ចេញ​​​​​មក​​​​​តែ​​​​​នៅ​​​​​ពេល​​​​​យ​​​​​ប់​​​​​ដើម្បី​​​​​រើស​​​​​ចំ​​​​​ណី​​​​​សត្វ និង​​​​​​ដំ​​​​​ណាំ​​​​​របស់​​​​​ពួកគេ​​​​​ឬ​​​​​ប្រយុទ្ធ​​​​​ជាមួយ​​​​​សត្រូវ​​​​​នៅ​​​​​ក្នុង​​​​​សម​​​​​រ​​​​​ភូមិ​​​​​។ ពេល​​​​​ខ្លះ​​​ អំឡុងពេល​​​​​នៃ​​​​​ការ​​​​​ទ​​​​​ម្លា​​​​​ក់​​​​​គ្រាប់បែក​​​​​យ៉ាង​​​​​ធ្ង​​​​​ន់​​​​​ធ្ង​​​​​រ​​​ ឬ​​​​​សកម្មភាព​​​​​កង​​​​​ទ័​​​​​ព​​​​​អាមេរិក​​​ ពួកគេ​​​​​នឹងត្រូវ​​​​​ប​​​​​ង្ខំ​​​​​ឱ្យ​​​​​ស្ថិតនៅក្រោម​​​​​ដី​​​​​អស់​​​​​ជាច្រើន​​​​​ថ្ងៃ​​​​​ដោយ​​​​​មិន​​​​​អាច​​​​​ចេញ​​​​​មក​​​​​ក្រៅ​​​​​បាន​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​ជំងឺ​​​​​បាន​​​រីក​​​​​រាលដាល​​​​​ក្នុង​​​​​ចំ​​​​​ណោម​​​​​ប្រជា​​​​​ជន​​​​​ដែល​​​​​រស់នៅក្នុង​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​​​ជាពិសេស​​​​​ជំ​​​​​ងឺ​​​​​គ្រុនចាញ់​​​​​ដែលជា​​​​​មូលហេតុ​​​​​ធំ​​​​​បំ​​​​​ផុត​​​​​ទី​​២ នៃ​​​​​ការ​​​​​ស្លាប់​​​​​បន្ទាប់​​​​​ពី​​​​​របួស​​​​​ក្នុង​​​​​ការ​​​​​ប្រយុទ្ធ​​​​​​ប្រយុទ្ធ​​​​​។ ​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី Cu Chi មិន​​​​​បាន​​​​​កត់សម្គាល់​​​​​ដោយ​​​​​ម​​​​​ន្ត្រី​​​​​អាមេរិក​​​ទេ​​​​​។ ពួកគេ​​​​​បាន​​​​​ទទួលស្គាល់​​​​​អត្ថប្រយោជន៍​​​​​​ដែល​​​​​វៀត​​​​​កុង​​​​​បាន​​​​​ប្រព្រឹត្តទៅ​​​​​ជាមួយ​​​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​ ហើយ​​​​​បានចាប់ផ្តើម​​​​​យុទ្ធនាការ​​​​​សំ​​​​​ខាន់ៗ​​​​​មួយ​​​​​ចំនួន​​​​​ដើម្បី​​​​​ស្វែង​​​​​រក​​​​​និង​​​​​បំ​​​​​ផ្លា​​​ញ​​​​​ប្រ​​​​​ព័​​​​​ន្ធ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​​​។ ក្នុង​​​​​ចំនោម​​​​​អ្វីដែល​​​​​សំ​​​​​ខាន់​​​​​បំ​​​​​ផុត​​​​​នោះ​​​​​គឺ ប្រតិ​​​​​ប​​​​​ត្ដិ​​​​​ការ Cedar Falls ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​ប្រតិបត្តិការ Crimp បាន​​​​​ចាប់ផ្តើម​​​​​នៅ​​​​​ថ្ងៃទី 7 ខែ​​​មករា​​​​​ឆ្នាំ 1966 ដោយ យ​​​​​ន្ត​​​​​ហោះ​​​​​ទ​​​​​ម្លា​​​​​ក់​​​​​គ្រាប់បែក Boeing B-52 Stratofortress ទ​​​​​ម្លាក់​​​​​ការផ្ទុក​​​គ្រាប់បែក ៣០​​​តោន​​​​​នៅលើ​​​​​តំបន់ Cu Chi​​។ កង​​​​​ទ័ពប្រាំ​​​​​បី​​​ពាន់​​​​​នាក់​​​​​មកពី អាមេរិក​​​​​ផ្នែក​​​​​ទី​​១ ទ័ពថ្មើរជើង , ក្រុម​​​​​ប្រយុទ្ធ​​​​​កង​​​​​ពល​​​​​តូច 173rd ទ័ព​​​​​អាកាស និង កង​​​​​វ​​​​​រ​​​​​សេនា​​​​​តូច​​​​​ទី​​១ ភូមិន្ទ​​​​​អូស្ត្រាលី កង​​​​​វ​​​​​រ​​​​​សេនា​​​​​ធំ combed បាន​​​​​រួម​​​​​គ្នា​​​​​ស្វែង​​​​​រក​​​​​តម្រុយ​​​​​នៃ​​​​​រូង​​​​​នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​ប្រតិបត្តិការ​​​​​នេះ​​​​​មិន​​​​​បាន​​​​​នាំមក​​​​​នូ​​​​​វ​​​​​ភាព​​​​​ជោគ​​​​​ជ័​​​​​យ​​​​​ដែល​​​​​ចង់បាន​​​​​នោះ​​​​​ទេ​​​​​។ ឧទាហរណ៍​​​​​នៅពេលដែល​​​​​កង​​​​​ទ័ពរក​​​​​ឃើញ​​​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​ ពួកគេ​​​​​តែងតែ​​​​​មើលស្រាល​​​​​លើ​​​​​ទំ​​​​​ហំ​​​​​របស់​​​​​វា​​​​​។ ទាហាន​​​​​ភាគ​​​​​ច្រើន​​​​​កម្រ​​​​​នឹង​​​​​ត្រូវបាន​​​​​គេ​​​​​បញ្ជូន​​​​​ទៅរក​​​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្នុង​​​​​ដី ​​​ព្រោះ​​​​​វា​​​​​មាន​​​​​គ្រោះថ្នាក់​​​​​ខ្លាំងណាស់​​​​​។ ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្នុង​​​​​ដី​​​​​ត្រូវបាន​​​​​គេ​​​​​ចាក់​​​​​សំរាម​​​​​ជា​​​​​ញឹកញាប់​​​​​ដោយ​​​​​អន្ទាក់​​​​​ដែល​​​​​មាន​​​​​ជាតិ​​​​​ផ្ទុះ ឬ រណ្តៅ ឈើ​​​​​ប៉ី​​​​​ជី​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការឆ្លើយតប​​​​​សំខាន់ៗ​​​​​ពីរ​​​​​ក្នុង​​​​​ការទា​​​​​ក់​​​ទង​​​​​នឹង​​​​​ការបើកផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​​​មួយ​​​​​គឺ​​​​​ត្រូវ​​​​​បង្ហូរ​​​​​ចូល​​​​​ច្រកចូល​​​​​ឧស្ម័ន​​​​​ទឹក​​​ ឬ​​​​​ផ្សែង​​​​​ក្តៅ​​​​​ដើម្បី​​​​​ប​​​​​ង្ខំ​​​​​ទាហាន​​​​​វៀ​​​​​ត​​​​​កុង​​​​​ឱ្យ​​​​​បើកទ្វារ​​​​​ឫ​​​​​ទ​​​​​ម្លុះ​​​​​គ្រាប់បែក​​​​​មួយ​​​​​ចំ​​​​​នួន​​​​​ចុះ​​​​​ក្រោម​​​​​រ​​​ន្ធ​​​​​និង "​​​រនាំង​​​" ចេញពី​​​​​កន្លែង​​​​​បើក​​​​​។ វិធីសាស្ត្រ​​​​​នេះ​​​​​មិន​​​​​មាន​​​​​ប្រសិទ្ធភាព​​​​​ដោយសារតែ​​​​​ការ​​​​​រចនា​​​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​​​និង​​​​​ការ​​​​​ប្រើ​​​​​ជា​​​​​យុទ្ធសាស្ត្រ​​​​​នៃ​​​​​ច្រកទ្វារ​​​​​និង​​​​​ប្រ​​​​​ព័​​​​​ន្ធ​​​​​តម្រង​​​​​ខ្យល់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​ក្នុង​​​​​អំឡុង​​​​​ពេល​​​នៃ​​​​​សង្គ្រាម​​​​​រូង​​​​​ភ្នំ​​​ និង​​​​​ជុំ​​​​​វិ​​​​​ញ​​​​​ស្រុក Cu Chi បាន​​​​​បង្ហាញ​​​​​ពី​​​​​ភាពមិន​​​​​សប្បាយចិត្ត​​​​​ចំពោះ​​​​​យោធា​​​​​អាមេរិក​​​​​នៅ​​​​​សៃ​​​​​ហ្គ​​​​​ន​​​​​។ វៀត​​​​​កុង​​​​​ត្រូវបាន​​​​​ចាក់ឫស​​​​​យ៉ាងរឹងមាំ​​​​​នៅក្នុង​​​​​តំ​​​​​បន់​​​​​នេះ​​​​​នៅ​​​​​ឆ្នាំ 1965 ដែល​​​​​ពួកគេ​​​​​ស្ថិតនៅក្នុង​​​​​ទីតាំង​​​​​តែ​​​​​មួយ​​​​​គត់​​​​​នៃ​​​​​តំបន់​​​​​ដែល​​​​​អាច​​​​​គ្រប់​​​​​គ្រង​​​​​កន្លែង​​​​​និង​​​​​នៅពេលដែល​​​​​ការ​​​​​ប្រយុទ្ធ​​​​​នឹង​​​​​កើតឡើង​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​​​នៅ​​​​​ស្រុក Cu Chi ត្រូវបាន​​​​​អភិរក្ស​​​​​ដោយ​​​​​រដ្ឋាភិបាល​​​​​វៀតណាម ហើយ​​​​​បាន​​​​​ប្រែក្លាយ​​​​​ទៅ​​​​​ជា​​​​​ឧទ្យាន​​​​​រំលឹក​​​​​សង្គ្រាម​​​។ ផ្លូវ​​​​​រូង​​​​​ក្នុង​​​​​ដី Cu Chi ជា​​​​​កន្លែង​​​​​ទេសចរណ៍​​​​​ដ៏​​​​​ពេញ​​​​​និយម ហើយ​​​​​ទាក់ទាញ​​​​​​ភ្ញៀ​​​​​វ​​​​​ទេសចរ​​​​​ជា​​​​​ច្រើន​​​​​ជុំវិញ​​​​​ពិ​​​ភ​ព​​​លោក ឲ្យ​​​​​ស្វែង​​​​​យល់​​​​​ជីវិត​​​​​ក្រោម​​​​​ដី​​​​​នោះ​​៕ (​​អត្ថបទ​​​​​ប្រែ​​​​​សម្រួល និង​​​​​សរសេរ​​​​​ដោយ Angkor Fresh ហាម​​​​​លួច​​​​​ម្ល​​​ង​​​​​ដោយ​​​​​គ្មាន​​​​​ការ​​​​​អនុញ្ញាត​​)​​


អត្ថបទគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀត

error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!