ធ្លាប់ធ្វើការរោងចក្រ ប្រាក់ខែ១៥០ ថៅកែចិនវាយទៀត តែឥឡូវរកស៊ីត្រូវ ចំណូលរាប់ពាន់ដុល្លារពី NNP

ធ្លាប់​រង​នូ​វ​ភាពឈឺចាប់ ការ​មើលងាយ​ពី​មនុស្ស​ជុំវិញខ្លួន ស្ត្រី​ម្នាក់ បាន​តស៊ូ​ព្យាយាម ប្រែក្លាយ​ជីវិត ដែល​ធ្លាប់តែ​អាប់អួរ រហូត​ទទួលបាន​ជោគ​ជ័យ ប្រសើរ​ជាមុន ក្រោយ​សម្រេចចិត្ត​មក​លក់​ផលិតផល​អោយ ក្រុមហ៊ុន​គ្រឿងសម្អាង NNP និង​បានក្លាយ​អ្នក​ចែកចាយ​ប្រចាំ​ខេត្តព្រៃវែង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បង្ហាញ​រឿង​ពិត​របស់​ខ្លួន​ដោយនិយាយ​រៀបរាប់ទាំ​ងទឹកភ្នែក​មុននឹង​ជោគ​ជ័​យ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​គ្រឿងសម្អាង NNP អ្នកនាង សួន ស្រី​ទូច និយាយថា មុន​អ្នកនាង​មាន​ស្ថានភាព​ជី​វិភាព​ប្រសើរឡើង​មក​ដូច​សព្វថ្ងៃ​នេះ កាលពីមុន​អ្នកនាង​កម្មការិនី​រោច​ក្រ​ម្នាក់ ធ្លាប់​ធ្វើការ​រោងចក្រ​ឱ្យ​ថៅកែ​ចិន​ត្រឹម​ប្រាក់ខែ​១៥០​ដុល្លារ ហើយ​ធ្លាប់​ត្រូវ​ចិន​វ៉ៃ​មើលងាយ​ដោយ​មិន​ប្រណី​ឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក​អ្នកនាង​ក៏​សម្រេចចិត្ត​រកស៊ី​លក់​អន​ឡាយ ចង់​ធ្វើ​ដូច​គេ​ប៉ុន្តែ​ដំបូង​ឡើយ​ជួប​ក្រុមហ៊ុន​បោកប្រាស់​ធ្វើឱ្យ​អ្នកនាង​ខាត​លុយកាក និង ខ្មាស​គ្រួសារ​និង​ស្វាមី​ថែម​ទៀត​។ កាលពីមុន​រកលុយ​បាន​ត្រឹម​គ្រប់​ថ្លៃ​អាហារ​បី​ពេល​ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់​គ្រួសារ មិនអាច​ចង់បាន​របស់​ថ្លៃៗ ស​ម្លៀ​ក​បំពាក់​ល្អៗ និង មាស​ពេជ្រ​ដូច​គេ​នោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេស​អ្នកនាង​ចូល​ស​ង្គ​ម​នឹងមិន​ចុះ តែងតែ​គេ​មើលងាយ ប៉ុន្តែ​ពេល​នេះ​ខុសគ្នា​ស្រឡះ ព្រោះ​អាជីវកម្ម​គ្រឿងសម្អាង NNP បាន​ប្រែរ​ក្លាយ​សេដ្ឋកិច្ច​មិនមែន​ត្រឹមតែ​នាង ប៉ុណ្ណោះ​គឺ​គ្រួសារ​ទាំងមូល​តែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង សួន ស្រី​ទូច បាន​បញ្ជាក់ថា មុន​អ្នកនាង​បានក្លាយ​ម្ចាស់​ដេប៉ូ​ប្រចាំ​ស្រុក​បា​ភ្នំ អ្នកនាង​ធ្លាប់​សាកល្បង​នូ​វ​កញ្ចប់​ទុន​ជាង​១០០​ដុល្លារ ហើយ​ក៏​ជឿជាក់​ក៏​បោះទុន​បន្ថែម​កញ្ចប់​មួយ​ពាន់​ដុល្លារ រហូត​បាន​រយៈពេល​៦​ខែ​មកហើយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រឹម​រយៈពេល​ខ្លី​៦​ខែ​នេះ អ្នកនាង​សល់​អ្វី​ច្រើន​ឡើយ​ពី​ការ​រកស៊ី​ជាមួយ NNP សល់​ត្រឹម​កង់​បី​តម្លៃ​៤​ពាន់​ដុល្លារ សល់​មាស​សល់​ពេជ្រ ហើយ​បើ​សរុប​ក្នុង​ទ្រ​ព្យ​សម្បត្តិ​ក្នុងផ្ទះ​ប្រហែល​បាន​៦​ម៉ឺន​ដុល្លារ​។ ជាពិសេស​ចំណូល​ការ​នៃ​ការ​លក់​អន​ឡាញ​ជាមួយ NNP មិន​ក្រោម​៧​ពាន់​ដុល្លារ​ឡើយ ខណៈ​អ្នកនាង​ខំប្រឹង​រាល់​ថ្ងៃមិន​ចោល​ពេលវេលា​ណាមួយ​ឱ្យ​ទំ​នេ​រ​ឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជា​អ្នកស្រុក​បា​ភ្នំ​ខេត្តព្រៃវែង បាន​ថ្លែង​ក្នុង​សិក្ខាសាលា “​ជួប​ជុំ​តំណាង​ចែកចាយ​បន្ត​របស់​ផលិតផល​N.N.P Cambodia ប្រចាំ​ខេត្តព្រៃវែង​” កាលពី​ថ្ងៃទី​២៨ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩​នៅ​សណ្ឋាគារ​អ៊ី​រ៉ា​បាន​ឱ្យដឹង​ទៀតថា ការ​បោះទុន​លើ​មុខ​ជំ​នួ​ញ​ផលិតផល​គ្រឿងសម្អាង N.N.P អ្នកនាង​ហ៊ាន​ដើរ​ខ្ចីលុយ​គេ​នូ​វ​ទឹកប្រាក់​មួយ​ពាន់​ដុល្លារ​មក​រកស៊ី​នោះ​ដោយសារតែ​អ្នកនាង​ជឿជាក់​ខ្លាំង​លើ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ត្រឹមត្រូវ​និង​ផលិតផល​សុទ្ធ​គ្មាន​ក្លែង​ប​ន្លំ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមហ៊ុន​តែងតែ​ចង្អុលបង្ហាញ​និង​ហាម​ជានិច្ច​ដល់​តំណាង​ចែកចាយ​មិន​ឱ្យ​លក់​ភូ​ក​ហុក​បោក​ប្រាក់​ដល់​អតិ​ថិ​ជន​ដូច​ក្រុមហ៊ុន​គេ ទើប​អ្នកនាង​សម្រេច​កាន់តែច្បាស់​ហើយ បាន​តាំង​ចិត្តនឹង​ខំប្រឹងល​ក់​អន​ឡាយ​ឱ្យ​ខ្លាំង និង​ប្តេជ្ញាចិត្ត​បោះទុន​បើកបេ​ប៉ូ​ប្រចាំ​ស្រុក​ចំ​នួន​ពីរ​ទៀ​ត​បន្ថែម​ក្នុង​ខេត្តព្រៃវែង នាពេលខាងមុខ​នេះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សូមបញ្ជាក់​ផងដែ​រថា ក្រុមហ៊ុន​ដា​ណា​ទ្រី​(​ខេ​ម​បូ​ឌា​) ត្រេ​ឌី​ង​ខូ​អិ​ល​ធី​ឌី ចាប់ផ្តើម​កកើតឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨ មាន​អាសយដ្ឋាន​ស្ថិតនៅ ផ្ទះ​លេខ​១២០ ភូមិ​ផ្សារ​លិច ឃុំ​ព្រែក​ព្នៅ សង្កាត់​ព្រែក​ព្នៅ រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន លោក​អគ្គនាយក ហ៊ីង​បញ្ញា​រិទ្ធ​និង​លោកស្រី​អគ្គនាយិកា ទ្រី ដា​ណា ជា​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទាល់ ដែល​នាំចូល​ផ្តាច់​នូ​វ​គ្រឿងសម្អាង​សុទ្ធ​មកពី​ប្រទេស​ថៃ​ម៉ាក អិន​អិន​ភី (NNP Cambodia)​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផលិតផល​ម៉ាក អិន​អិន​ភី (NNP Cambodia)​មាន​ការ​ទទួលស្គាល់​ពី​ក្រសួង​ក្រសួងសុខាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នឹង​ក្រសួងសុខាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​។ ផលិតផល​ម៉ាក អិន​អិន​ភី (NNP Cambodia)​មាន​ការ​ចុះបញ្ជី​លេខ​ប្រតិវេទន៍​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​គុណភាព​នឹង​ស្តង់ដារ​ផលិតផល ដែល​មិនមាន​ផល​ប៉ះពាល់​ទៅដល់​សុខភាព​នៃ​អ្នកប្រើប្រាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមហ៊ុន​មានការ ផ្តល់​ទំនុកចិត្ត យ៉ាង​ខ្ពស់​បំផុត ទៅកាន់​អតិ​ថិ​ជន​ចំពោះ​ការ​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​។ សព្វថ្ងៃ​នេះ​ក្រុមហ៊ុន​មានតំ​ណា​ង​ចែកចាយ​ទូទាំង​២៥​ខេត្ត​/​រាជធានី​ខេត្ត​ប្រមាណ​ជិត​៦​ម៉ឺន​នាក់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អត្ថបទគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀត

error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!